Zásady ochrany osobních údajů

Privacy policy and cookies usage

Co jsou to osobní údaje

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, k níž se osobní údaje vztahují. Tato se považuje za určenou nebo určitelnou, jestliže lze fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro její fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.[1]Nakládání s takovýmito údaji může být vzhledem k právu na soukromí omezováno, přičemž v Česku je tato oblast řešena zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který ještě rozeznává citlivý osobní údaj (k tomu podrobněji níže v kategorii osobních údajů). Od 25. května 2018 bude ochrana osobních údajů upravena celoevropsky nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.[2] Jedná se o Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Co je zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

 

Komu udělujete svůj souhlas

Svůj souhlas udělujete fyzické osobě Štěpán Bako, IČO 62929917, se sídlem Třída Svobody 582, 403 17 Chabařovice, Česká republika, který provozuje a webové stránky Cyberart.cz, (dále jen jako CYBERART), zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

 

Jaké údaje zpracovám

Osobní údaje poskytnuté uživatelem webu Cyberart.cz – odeslání formuláře. Jedná se zejména o kontaktní údaje (jméno, email). Tyto údaje slouží pouze pro možnost odpovědět na váš dotaz a jsou poté smazány.

 

Ochrana osobních údajů je důležitá

CYBERART dodržuje následující principy:

  • Neptáme se na osobní informace, pokud je skutečně nepotřebujeme.
  • Nesdílíme vaše osobní informace s nikým dalším, kromě případů týkajících se zákona, nebo ochraně našich práv.
  • Neukládáme osobní informace na našich serverech, ledaže se jedná o probíhající využívání našich služeb.

Níže uvedené prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje i tyto principy. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká všech našich služeb.

CYBERART uznává, že všichni mají právo na přístup ke svým osobním informacím, které o nich spravujeme. Máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme, pokud budete toto potřebovat, kontaktujte nás.

 

Návštěvníci webových stránek

V případě, že užíváte naše webové stránky, můžeme sbírat údaje o Vašich návštěvách. Jako většina provozovatelů webových stránek, CYBERART sbírá neosobní informace, které internetové prohlížeče a servery poskytují. Jedná se například o typ prohlížeče, přednastavený jazyk, odkazující stránku a datum a čas každého požadavku návštěvníka. Tyto neosobní informace CYBERART shromažďuje za účelem lepšího pochopení návštěvníků stránek.

 

Sbírání osobních údajů

CYBERART poskytuje potencionálně osobní informace a osobní informace pouze svým dodavatelům kteří potřebují tyto informace znát, aby je zpracovaly jménem společnosti CYBERART, současně souhlasili s tím, že tyto informace neposkytnou další straně. Používáním našich webových stránek souhlasíte s poskytnutím těchto informací. CYBERART nikdy nepronajme nebo neprodá potencionální osobní informace a osobní informace.

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Žádné osobní údaje našich uživatelů neposkytujeme třetím stranám.

 

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Webové stránka cyberart.cz použíá anonymní cookies Google Analytics, jež jsou poskytovány společností Google Inc. (dále jen „Google“) za účelem monitoringu použití a analýzy webových stránek. Informace generované těmito cookies jsou přenášeny do společnosti Google, jež je používá pro analýzu použití webových stránek a za účelem poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace sdílet s třetími stranami, pokud to vyžaduje zákon nebo v případech, kdy tyto strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat IP adresu se žádnými dalšími údaji uloženými společností Google.

Cookie třetích stran mohou být použité také v rámci aktivit (sdílení a hodnocení stránek, přidávání komentářů, přehrávání videí) na sociálních sítích Facebook, Twitter, Google+ a dalších prováděných na našich stránkách.

Druhy cookies používané v rámci cyberart.cz

uwp_woocommerce_session_
– 
Obsahuje unikátní kód pro každého zákazníka, takže rozpozná, který košík v databázi je jeho.

Cookies neobsahují žádné osobní informace

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Deaktivace cookies v různých prohlížečích

Reklama

Stránky společnosti CYBERART nevyužívají žádný reklamní systém. Na stránkách je pouze implementované sledování efektivnosti kampaní společnisti Facebook (facebook pixel).

 

Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Ačkoliv bude většina změn malá, CYBERART může provádět úpravy v prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud k tomu dojde, budou klienti na tuto změnu upozornění e-mailem.